top of page

By SARAH Stevens - CORPORATE HEALER

373429546_1672397913245289_1892457111118
Deze trajecten zijn ontwikkeld om bewuste, nieuwetijds leiders, ondernemers en CEO's het raamwerk en de ontwikkelruimte te geven om hun organisatie/business te helen en te transformeren. Zodat zij met een verhoogd multidimensionaal bewustzijn een exponentiële impact kunnen maken op de nieuwe wereld.
We staan aan de rand van een nieuw tijdperk.
Are you ready?
 
 
372030766_819491232955188_1366092134277492204_n_edited.jpg

About

Mijn naam is Sarah Steven

Healing Leadership Coach

Corporate Healer

Ik neem jou graag mee.

Je kan op mij terugvallen in het herontwaken, helen en transformeren van jouw leiderschap en het oneindige potentieel van jouw team/organisatie.

De nieuwe tijd is hier en nu. 

371840743_1331954761059321_1010192882949750514_n_edited.jpg

Time for a new era

THE INTERCONNECTEDNESS OF 'ALL THAT IS'

In vorige decennia lag de nadruk op het verheerlijken van het mentale, de ratio, de actie en doorgeslagen masculiniteit. Heel lang dissocieerden we van onze andere menselijke kwaliteiten. En voelen, intuïtie, instinct, innerlijk weten en focus op feminiene kwaliteiten werden en worden vaak nog als weinig professioneel beschouwd.

 

We zien de excessieve gevolgen van de afscheiding van het oneindige fysieke, mentale, emotionele en spirituele potentieel die we hebben als mens. Gefragmenteerde, onsamenhangende, ongeconnecteerde, mechanische organisaties/leiders/mensen die voorbijgaan aan de natuurlijke, collectieve, verbonden, moeiteloze flow van 'Al Dat Is'.

Het is tijd om op te staan als leider en onze slapende 'treasures' te herontwaken, te re-integreren, te helen en te transformeren naar eenheid en innerlijk goud. Om zo organisaties/business en de nieuwe wereld vandaag hun wezenlijke natuurlijke vorm terug te geven.

In turbulente tijden van afbrokkeling en afbraak van oude limitatieve structuren maken we opnieuw ruimte voor het herstellen van natuurlijke geordende systemen. Daarvoor hebben we vandaag leiders nodig die een katalysator, inspirator en facilitator zijn voor organisaties en iedereen die deze transitie doormaakt.

Wil jij het volgende level van jouw leiderschap aansnijden? 

En kan je niet wachten om met jouw bedrijf/organisatie een exponentiële impact te maken op de nieuwe wereld?

De tijd is nu.

372271564_839577597543797_5795634878127882935_n.jpg
373429546_1672397913245289_1892457111118

Een helend leider is

belichaamd en multidimensionaal  beschikbaar

Hanteert vanuit een verhoogd bewustzijn alle mogelijkheden op fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel vlak.

377149419_272645038944166_5963891018155331340_n (1).jpg

‘Ik werk met Sarah in alle vertrouwen 3 jaar samen. Zij heeft een zeer uitgebreide theoretische en praktische ervaring. Haar grootste kracht is voor mij haar energie én de kracht tot transformatie die ze bezit. Ze kan op individueel, team-of organisatieniveau werken. Telkens weet je dat er een sterke transformatie zal gebeuren. Ze gedijt het best in een sfeer van vrijheid en vertrouwen, dan komt haar grootse energie het beste tot uiting. Haar energie neemt af wanneer je haar tracht te binden aan puur methodologisch of sterk vastomlijnd werken.' CEO

'Sarah is een hartelijke, warme en hands on coach. Ze is heel sterk in het helder krijgen van de leervragen en wijst de coachees de weg op een pragmatische manier. Sarah kan zich heel helder uitdrukken waardoor je snel meer inzicht krijgt in jezelf en je professionele context. Wat er werkt en niet werkt. Sarah is hard voor het belang en zacht voor de relatie. Ze beseft dat open en oprechte feedback essentieel is om stappen vooruit te kunnen zetten. Ze waardeert wat ze waarderen kan en steunt haar coachee onvoorwaardelijk zonder moeilijke momenten uit de weg te gaan. Sarah houdt van het krijgen van een vol mandaat om haar opdracht met hart en ziel in te vullen.' DIRECTEUR

bottom of page