top of page

Merkaba Healing

'The human light body that surrounds the body for about fifty-five to sixty feet in diameter, the Mer-Ka-Ba, has a secret inherently connected to this sacred space of the heart'

Drunvalo Melchizedek

merkaba klein_edited.jpg

Ascendente Merkaba Technieken

 

De Ascendente Merkaba Technieken zijn verbonden met de Heilige Geometrie, de blauwdruk van Alles Dat Is ('Mer' = Goddelijk licht, 'Ka' = de geest, 'Bah' = lichaam).

 

Door de lintlichamen (nog buiten het auraveld) rondom ons lichaam die een zeer hoge energetische trilling hebben, een soort van roterend levend lichtveld, te connecteren met de Bron is het mogelijk om helende energieën naar ons lichaam te brengen en ontwikkeling en heling te activeren. Ons lichaam, waar alles in is opgeslagen op mentaal, fysiek, emotioneel en spiritueel vlak. 

 

Hiermee wordt een ruimer bewustzijn gecreëerd.  De Merkaba heler kanaliseert de energieën vanuit de Bron en draagt deze via de handen door.

bottom of page